Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

https://Helpwinners.com
hatályos ettől a naptól: 2022.01.01

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban „ÁSzF“) tartalmazza a Helpwinners Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban “Szolgáltató“) tulajdonában lévő https://helpwinners.com/ (továbbiakban „Weboldal“) díjmentes és díjköteles szolgáltatásainak igénybevételi feltételeit. Az ÁSzF rendelkezik és bemutatja a Weboldal felhasználását, a weboldalon elérhető vásárlások és az adatbázis használatának a feltételeit, a WinnersCard szurkolói kedvezményrendszer igénybevételének a feltételeit és lehetőségeit, valamint tartalmazza a weboldalon keresztül nyújtott sportfogadási tanácsadás díjmentes és díjköteles szolgáltatás igénybevételének általános szerződési feltételeit, amelyeknek megfelelően a Szolgáltató ezen szolgáltatás(ok) nyújtását vállalja.

A Szolgáltató jogosult továbbá a weboldalon elérhetővé tett dokumentumokban további általános szerződési feltételeket is meghatározni. Jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben, a Felhasználóval kötött egyedi szerződések, illetve a szerződéskötések alapjául szolgáló jogi normák, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.

A Szolgáltató köteles gondoskodni arról, hogy a Felhasználók a Szabályzatot még a köztük létrejövő szerződéses kapcsolat kezdete előtt megismerhessék, ennek érdekében a Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Felhasználási feltételek mindenkor hatályosított verzióját, könnyen elérhető módon közzéteszi a https://helpwinners.com oldalon.

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy jelen Szabályzatot bármikor, egyoldalúan módosíthassa. A módosított Szabályzat, a módosításban megjelölt időpontban, de legkésőbb a módosítás fentiek szerinti közzétételének napját követő 15 nap elteltével lép hatályba. A módosítás hatályba lépésekor már hatályban lévő szerződések tekintetében a módosítás hatálybalépésének időpontjáig a korábbi Szabályzat marad érvényben. A Szolgáltató a Szabályzatban foglalt feltételek módosításáról és a módosítás hatálybalépésének napjáról a honlapján való közzététellel értesíti a Felhasználókat.

A Felhasználó köteles a Szabályzat módosításait figyelemmel kísérni és a Szabályzat rendelkezéseit megismerni. Az Felhasználó e kötelezettségének elmulasztásából eredő károkért kizárólag az Felhasználót terheli felelősség.

A hatályos szerződés megtalálható a honlapon.

Ha a jelen ÁSzF szabályzattal, a honlap használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatban további kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velünk megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel munkatársainkkal a kapcsolatot a honlapon megtalálható elérhetőségek egyikén!

Az alábbiakban a Weboldal használatának és az azon keresztül nyújtott szolgáltatás megvásárlásának általános szabályai kerülnek ismertetésre.

 

1. Általános adatok és elérhetőségek

 

1.1. Szolgáltató neve és címe

Cégnév: HelpWinners Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített név. HelpWinners Kft.

Nemzetközi név: HelpWinners LTD

Székhely: 3762 Szögliget, Dózsa György utca 9.

E-mail cím: helpwinners@helpwinners.com

A Szolgáltató egyéb elérhetőségei (telefon): +36704333414 (hívható hétköznap, munkaidőben)

A Szolgáltató cégjegyzékszáma: Cg. 05-09-033443

Nyilvántartó hatósága: Miskolci Törvényszék Cégbírósága

A Szolgáltató adószáma: 28835451-2-05

Szolgáltató ügyfélszolgálatának elérhetősége: info@helpwinners.com

Telefonszám: +36704333414

Szolgáltató internetes honlapjának címe: https://helpwinners.com/

 

1.2. Általános Szerződési Feltételek elérhetőségei

A Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételeit a honlapján teszi közzé.

 

1.3. Alapfogalmak

Szolgáltató: a https://helpwinners.com Weboldalt üzemeltető HelpWinners Kft. (3762 Szögliget, Dózsa György utca 9., adószám: 28835451-2-05).

Felhasználó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró és a Szolgáltatásokat igénybe vevő természetes személy.

Felek: Szolgáltató és Felhasználó együttesen, a jogviszony alanyai.

Partner: a HelpWinners Kft.-vel szerződésben álló vállalkozás vagy jogi személy.

Elfogadóhely: azok a Winnerscard kedvezményrendszerhez csatlakozó cégek és vállalkozások, akik a winnerscard szolgáltatásokat előfizető és igénybevevő felhasználók részére az Elfogadóhely által vállalt kedvezményeket biztosítják.

Szolgáltatás: a Szolgáltató Weboldalán különböző szolgáltatásokat nyújt. A szolgáltatások egy része díjmentesen vehető igénybe, egy részének az igénybevételéhez Regisztráció szükséges, egy része pedig előfizetés vásárlásához kötött. A Szolgáltató határozza meg a különböző Szolgáltatások díjmentességét, a regisztrációhoz kötést vagy az előfizetéshez kötést, amikről a Felhasználókat a Weboldalon tájékoztatja.

Winnerscard: a HelpWinners Kft. által szervezett kedvezményrendszer, amelynek a használata előfizetéshez kötött. A Winnerscard előfizetéssel rendelkező Felhasználók igénybevehetik a Weboldal előfizetéshez kötött részeit, valamint a Szolgáltatóval szerződésben lévő partnerek különböző mértékű kedvezményeit, amelyeket az Elfogadóhelyeken biztosítanak a Felhasználók részére.

Regisztráció: a Felhasználónak bizonyos funkciók használatához regisztrálnia kell. Ehhez személyes adatait kell megadnia. Felhasználó személyes adatainak a kezeléséről.

 

2. A Weboldal szolgáltatásai

A Weboldalon keresztül a következő szolgáltatásokat lehet igénybe venni:

- sporthírek olvasása,

- a kiválasztott csapatokról vagy bajnokságokról szóló hírek emailben való kiküldése,

- tabellák, eredmények, sportadatok megtekintése,

- tabellák és sportadatok különböző szűrés és bontás szerinti megtekintése,

- sporteseményekre belépőjegy értékesítése,

- a sportesemények közelében szállásközvetítés,

- sporteseményekre való szervezett utazás közvetítése,

- sporteseményekre való szervezetlen utazás jegyértékesítésének közvetítése,

- sportesemények esélylatolgatásainak és tippajálásainak a közvetítése,

- Winnerscard szurkolói kedvezményrendszer igénybevétele,

- a Winnerscard szurkolói kedvezményrendszer elfogadóhelyeinek a megtekintése.

 

3. A Szolgáltatások igénybevételének feltételei, egyéb fontos tudnivalók

A Weboldalon elérhető szolgáltatások igénybevételeinek feltételei eltérőek:

- regisztráció nélkül is igénybevehető ingyenes szolgáltatás,

- regisztráció és előfizetés egyidejű meglétéhez kötött szolgáltatás,

- regisztráció, előfizetés és a szerencsejátékban való korhatár egyidejű meglétéhez kötött szolgáltatás.

Figyelem! A sportfogadás és a szerencsejátékban való részvétel országonként változhat. Erről bővebb információt a 12. pontban találhat.

3.1. Regisztráció nélkül igénybevehető ingyenes szolgáltatások

Felhasználóknak a Weboldal főoldalán és a „Hírek“ aloldalán lévő sporthírek megtekintéséhez nem szükséges előzetes regisztráció, a Weboldalon elérhető sporttal kapcsolatos cikkek és elemzések mindenki számára ingyenesen hozzáférhetőek.

A Weboldal „Statisztikák“ aloldalán lévő sportadatokat tartalmaző adatbázis „Tabellák“ elnevezésű részének a megtekintéséhez sem szükséges előzetes regisztráció. Az itt látható tartalom a Felhasználók részére szabadon böngészhető, megtekinthető. Az ugyanezen oldalon található „Összesített tabellák“ és „Bírói tabella“ rész előfizetéshez kötött, lásd a 2.2 részben.

A Weboldal „Értékesítés“ aloldalán található vásárlási lehetőséget a Felhasználók előzetes regisztráció nélkül használhatják.

3.2. Regisztráció és előfizetés egyidejű meglétéhez kötött szolgáltatások

A regisztrációval és előfizetői csomaggal egyidejűleg rendelkező Felhasználók a személyes profiljuk „Személyes doboz“ részén tetszőleges számban beállíthatnak kedvenc bajnokságok és kedvenc csapatot, amelyeknek a Weboldalon megjelenő friss híreiről a megjelenéssel egyidőben email értesítést kapnak. Az email értesítések kikapcsolására vagy bekapcsolására a személyes fiók „Értesítések“ részén van lehetőség.

A regisztrációval és előfizetési csomaggal egxidejűleg rendelkező Felhasználók szabadon használhatják a Weboldal „Statisztikák“ aloldalán lévő sportadatokat tartalmazó adatbázis „Összesített tabellák“ és „Bírói tabellák“ részét is.

A regisztrációval és előfizetési csomaggal egyidejűleg rendelkező Felhasználók teljeskörűen igénybevetik a Szolgáltatóval szerződésben lévő és a Winnerscard kedvezményrendszerhez csatlakozó Elfogadóhelyek kedvezményeit, amelyeket az Elfogadóhelyeken biztosítanak a Felhasználók részére.

3.3. Regisztráció, előfizetés és a szerencsejátékban való korhatár egyidejű meglétéhez kötött szolgáltatások

A regisztrációval rendelkező Felhasználó, ha betöltötte a tartózkodási helye szerinti országban hatályos, illetve a Szolgáltatás igénybevétele szerinti ország szerencsejátékban való részvétel korhatárát is, előfizetést vásárolhat a Weboldal „Tippek“ aloldalán található bármelyik tippajánló csomagra.

 

4. Regisztráció

A Felhasználó és a Szolgáltató között a jelen Szabályzatban foglalt általános szerződési feltételeknek megfelelő tartalmú megbízási szerződés jön létre, amennyiben a Felhasználó regisztrál az oldalon, majd visszaigazolja a megeresősítő emailt.

A Felhasználó a személyes adatok megadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz és beleegyezését adja, hogy a Szolgáltató az információkat összesített és feldolgozott formában statisztikai és szolgáltatás fejlesztési célokra felhasználja.

 4.1. A Regisztráció folyamata

 A Regisztrációhoz a következő kötelezően kitöltendő személyes adatokat kell megadni:

- email cím,

- választott felhasználónév,

- választott jelszó.

 A regisztráció akkor tekinthető véglegesnek és érvényesnek, ha a regisztrációt követően kapott megerősítő emailt a Felhasználó visszaigazolja.

 4.2. Egyéb rendelkezések

A Szolgáltató rögzíti, hogy a jelen szerződés (amennyiben azt a másik fél elfogadja) írásba foglalt szerződésnek minősül, azt a Szolgáltató rögzíti, és utólag hozzáférhető. A felek rögzítik, hogy a jelen szerződés magyar-, angol-, vagy német nyelven jön létre a felek között, annak megfelelően, ahogy a Felhasználó nyelvet választ.

 A Felek rögzítik, hogy a szerződésre a magyar jog az irányadó.

 

5. Hírek

A Weboldalon kizárólag sporthírek jelennek meg, magyar, angol és német nyelven folyamatos frissítéssel, egyéb nyelveken pedig alkalmanként.. A közölt hírek olvasása ingyenes, és nincs regisztrációhoz kötve. 

 

6. Statisztikák

A Weboldal "Statisztikák" oldalán megjelenő adatok a Szolgáltató saját létrehozott adatbázisa, annak feltöltését és frissítését a Szolgáltató végzi. Az adatbázis egyes részei díjmentesen és regisztráció nélkül is megtekinhetők, más részei pedig előfizetéshez kötöttek.

6.1. Regisztráció nélkül, ingyenesen megtekinthető tartalom

A Weboldal Statisztika oldalán megjelenő különböző sportágak aktuális és korábbi tabellái, és azok különböző szűrési feltételek alapján kinyert táblázatai. 

6.2. Előfizetéshez kötött tartalom

A Weboldal Statisztika oldalán megjelenő "Összesített tabella" és a "Bírói tabella" rész, és azok különböző szűrési feltételek alapján kinyert táblázatai.

6.3. Szűrési feltételek

A Weboldal Statisztikák oldalán a következő szűrési feltételek alapján lehet adatokat kigyűjteni: Pont, Forma, Fölött/Alatt, Szöglet, Piros lap, Sárga lap, Összesített, Hazai, Vendég, Mérkőzés, Játékrész

A Weboldalon található statisztikai adatok tájékoztató jellegűek, azok pontosságáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

 

7. Fizetési feltételek

A Szolgáltató a Weboldalon közzéteszi a termékek és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások vételárát. A termékek és szolgáltatások vételára bruttó áron, forintban vagy euróban kerül feltüntetésre.

7.1. Minden értékesítést számla kiállításával végzünk. Az értékesítés a számla kiállításához szükséges adatok megadásával történik. A számla kiállításához a következő adatok megadása szükséges: Név, Cím.

A számlák kiállításához a K.BOSS.HU Kft. számlázz.hu online rendszerével történik.

7.2. A Weboldalon történő megrendelés végösszegének azonnali bankkártyás kifizetése az OTP Mobil Kft. (1143 Budapest, Hungária körút 17-19.) SimplePlay rendszerén keresztül történik. A SimplePay olyan elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel kényelmesen és biztonságosan lehet bankkártyával fizetni.

A SimplePayről fizetési rendszerről bővebben: https://simplepay.hu/vasarlo-aff